All posts by admin

tabacum, -i (L)

Tütün, Nicotiana tabacum isimli bitki yapraklarından hazırlanan (içilen) tütün.

urticaria endemica

Tırtılların dalayıcı tüycüklerine bağlı ürtiker, salgınsal ürtiker, endemik ürtiker, epidemik ürtiker.

-uncle

Küçültücü anlam vererek isim yapan bir sonek, “carbuncle” gibi.