venula, -ae (L)

Küçük toplardamar, toplardamarcık, damarcık, küçükAnahtar kelimeler;
venula, -ae (L) - Sağlık Terimleri, sağlık kelimeleri, sağlık terimleri hakkında bilgi, sağlık bilgileri nedir? ,venula, -ae (L) - Sağlık Terimleri, sağlık kelimeleri, sağlık terimleri hakkında bilgi, sağlık bilgileri ne demek?| venula, -ae (L) - Sağlık Terimleri, sağlık kelimeleri, sağlık terimleri hakkında bilgi, sağlık bilgileri ne anlamdadır? | venula, -ae (L) - Sağlık Terimleri, sağlık kelimeleri, sağlık terimleri hakkında bilgi, sağlık bilgileri anlamı nedir? | venula, -ae (L) - Sağlık Terimleri, sağlık kelimeleri, sağlık terimleri hakkında bilgi, sağlık bilgileri sağlık terimi nedir?| venula, -ae (L) - Sağlık Terimleri, sağlık kelimeleri, sağlık terimleri hakkında bilgi, sağlık bilgileri tıp terimi| venula, -ae (L) - Sağlık Terimleri, sağlık kelimeleri, sağlık terimleri hakkında bilgi, sağlık bilgileri tıp terimi nedir?| venula, -ae (L) - Sağlık Terimleri, sağlık kelimeleri, sağlık terimleri hakkında bilgi, sağlık bilgileri tıpta ne anlama gelmektedir?| venula, -ae (L) - Sağlık Terimleri, sağlık kelimeleri, sağlık terimleri hakkında bilgi, sağlık bilgileri hakkında bilgi| venula, -ae (L) - Sağlık Terimleri, sağlık kelimeleri, sağlık terimleri hakkında bilgi, sağlık bilgileri türkçe karşılığı| venula, -ae (L) - Sağlık Terimleri, sağlık kelimeleri, sağlık terimleri hakkında bilgi, sağlık bilgileri hastalığı| venula, -ae (L) - Sağlık Terimleri, sağlık kelimeleri, sağlık terimleri hakkında bilgi, sağlık bilgileri bilgisi