semper(L)

Daima, her zaman, sürekli.Anahtar kelimeler;
semper(L) nedir? , semper(L) ne demek?| semper(L) ne anlamdadır? | semper(L) anlamı nedir? | semper(L) sağlık terimi nedir?| semper(L) tıp terimi| semper(L) tıp terimi nedir?| semper(L) tıpta ne anlama gelmektedir?| semper(L) hakkında bilgi| semper(L) türkçe karşılığı| semper(L) hastalığı| semper(L) bilgisi