sal soda

bk. sodium carbonateAnahtar kelimeler;
sal soda nedir? , sal soda ne demek?| sal soda ne anlamdadır? | sal soda anlamı nedir? | sal soda sağlık terimi nedir?| sal soda tıp terimi| sal soda tıp terimi nedir?| sal soda tıpta ne anlama gelmektedir?| sal soda hakkında bilgi| sal soda türkçe karşılığı| sal soda hastalığı| sal soda bilgisi