qd (L)

Her gün anlamına gelen reçete kısaltması (quaque die)Anahtar kelimeler;
qd (L) nedir? , qd (L) ne demek?| qd (L) ne anlamdadır? | qd (L) anlamı nedir? | qd (L) sağlık terimi nedir?| qd (L) tıp terimi| qd (L) tıp terimi nedir?| qd (L) tıpta ne anlama gelmektedir?| qd (L) hakkında bilgi| qd (L) türkçe karşılığı| qd (L) hastalığı| qd (L) bilgisi