fusiformis, -e(L)

Iğsi, iğ biçimli.Anahtar kelimeler;
fusiformis, -e(L) nedir? , fusiformis, -e(L) ne demek?| fusiformis, -e(L) ne anlamdadır? | fusiformis, -e(L) anlamı nedir? | fusiformis, -e(L) sağlık terimi nedir?| fusiformis, -e(L) tıp terimi| fusiformis, -e(L) tıp terimi nedir?| fusiformis, -e(L) tıpta ne anlama gelmektedir?| fusiformis, -e(L) hakkında bilgi| fusiformis, -e(L) türkçe karşılığı| fusiformis, -e(L) hastalığı| fusiformis, -e(L) bilgisi