extrae aidi ali s, -e (L)

Kalp dışnda, kalp dışı.Anahtar kelimeler;
extrae aidi ali s, -e (L) nedir? , extrae aidi ali s, -e (L) ne demek?| extrae aidi ali s, -e (L) ne anlamdadır? | extrae aidi ali s, -e (L) anlamı nedir? | extrae aidi ali s, -e (L) sağlık terimi nedir?| extrae aidi ali s, -e (L) tıp terimi| extrae aidi ali s, -e (L) tıp terimi nedir?| extrae aidi ali s, -e (L) tıpta ne anlama gelmektedir?| extrae aidi ali s, -e (L) hakkında bilgi| extrae aidi ali s, -e (L) türkçe karşılığı| extrae aidi ali s, -e (L) hastalığı| extrae aidi ali s, -e (L) bilgisi