Anasayfa » X Harfi

X85-Y09

Saldırı

X60-X84

Kasıtlı kendine zarar

X58-X59

Faktörlere kazayla maruz kalma diğer ve tanımlanmamış

X50-X57

Aşırı çaba, yolculuk ve yokluk

X40-X49

Zehirli maddelere maruz kalma ve kazayla zehirlenme

X30-X39

Tabiat güçlerine maruz kalma

X20-X29

Zehirli hayvan ve bitkilerle temas

X10-X19

Sıcak ve ısınmış maddelerde temas

X00-X09

Sigara, yangın ve ateşe maruz kalma

X kromozomu

Cinsiyet kromozomu ya da 23’üncü kromozom; X kromozomu taşıyan bir erkek spermi, yumurtayı döllediği zaman, çocuk kız olur.

1 - 2 Sağlık Terimi12