X58-X59

Faktörlere kazayla maruz kalma diğer ve tanımlanmamış

X40-X49

Zehirli maddelere maruz kalma ve kazayla zehirlenme

X kromozomu

Cinsiyet kromozomu ya da 23’üncü kromozom; X kromozomu taşıyan bir erkek spermi, yumurtayı döllediği zaman, çocuk kız olur.