Anasayfa » U-Ü Harfi

urea enzyme

urease

Üzengi kemiği mobilizasyon ameliyatı

Üzengi kemiği gibi ufak işitme kemikleri­nin ameliyatla iltisaklardan kurtarılarak normal titre­şimin sağlanması yoluyla, sağırlığın iyileştirilmesi.

Üzengi kemiği

Orta kulak­taki üç ufak kemikten biri.

Üterin

Rahimle ilgili.

Ürtiker

Karakteristikleri ciltte kaşıntılı kırmızı leke­lerin oluşumu olan allerjik bir cilt hastalığı.

Ürolog

Ürojenital sistem hastalıklarında uzmanlaş­mış hekim.

Ürojenital

İdrar yolu ve genital organlarla ilgili (böb­rek, üreter, mesane, pros­tat, penis, üretra, vb.)

Ürografi

İdrar yolunun radyografik gözlemi.

Üretrit

Üretra enflamasyo­nu.

Ürobilin

İdrarda salgılanan safra pigmentleri.

1 - 5 Sağlık Terimi12345