R90-R94

Tanısal görüntüleme ve fonksiyon çalışmalarında anormal bulgular, tanısı olmayan

R83-R89

Vücut sıvılarının,maddeler ve dokularının incelenmesinde diğer anormal bulgular,tanısı olmayan

R80-R82

İdrar incelenmesinde anormal bulgular, tanısı olmayan

R40-R46

Tanıma, algılama, emosyonal durum ve davranışa ait semptom ve belirtiler