Polip

Mukozada, genellikle habis olmayan, bir oluşum.

Poliomiyelit

Çok kere epidemik halinde görülen ve santral sinir sistemiyle kas­ları etkileyen bir virüs has­talığı.

Polietilen

Boru biçimine sokulabilen plastik bir mad­de; bu borular mide entübasyonu, entravenöz bes­lenme, vb. amaçlar için kul­lanılır.