"vitamin" ile ilgili Sağlık Terimleri, ilgili Sağlık Terimleri

Vitamin

Çeşitli besin maddelerinde bulunan, normal hayatın sürdürülmesi için gerekli organik bir bileşik ya da kimyasal bir madde.