"mide" ile ilgili Sağlık Terimleri, ilgili Sağlık Terimleri

compressor, -oris (L)

Sıkıştıran, bastıran, büzgen, sıkaç; bir bölüme basınç uygulamaya yarayan araç; anatomide tübüler bir yapının ya da kesenin sıkışmasını sağlayan kaslar; bir ağız bölgesinin sıkıştırılmasını ya da büzülmesini sağlayan kaslar; sıkıştırılmış gazların püskürtülmesineRead More…

chyme, -es(Y)

Öz, özsu; midede sindirim sonrası bağırsağa geçecek hale gelmiş ve sadece mide sindirimine uğramış yiyecek bulamacı, kimüs.

cellula, -ae (L)

Küçük oda, hücrecik, odacık, gözecik; makroskopik anatomide küçük ancak makroskobik öğeler, histolojide hücre.

carina, -ae (L)

Gemi omurgası ortasında çıkıntılı sırt bölümü; omurga biçimindeki kısım, anatomide çıkıntı, kenar