"kol" ile ilgili Sağlık Terimleri, ilgili Sağlık Terimleri

quadruple rhythm

Üçüncü ve dördüncü kalp seslerininde kolayca duyulduğu dörtlü kalp ritmi, tren tekeri ritmi.

quadribasic

Metal ya da radikal tarafından değiştirilebilir özellikte 4 atom hidrojeni bulunan asit, 4 hidroksil grubu bulunduran alkoller.

quack stick

Boya göre kol çevresinin değerlendirilmesine yarayan bir eşel, ölçülen kol çevresi eşel üzerinde bulunarak boyun kol çevresine göre olması gereken-den uzun olup olmadığı belirlenir. Eğer uzunsa kol çevresi normalden ince olarak kabulRead More…