"kol" ile ilgili Sağlık Terimleri, ilgili Sağlık Terimleri

cubitus valgus

On kolun dışa doğru bükülmesi, kol yana doğru sarkıtıldığında üst ve ön kollar arasındaki açının çok geniş oluşu

cubitus varus

On kolun içe doğru bükülmesi nedeniyle üst kol ile ön kol arasında, açıklığı içe bakan açı oluşması.