"kas" ile ilgili Sağlık Terimleri, ilgili Sağlık Terimleri

quinidine

Kininin stereoizomerlerinden, sıtma üzerindeki etkileri kininle aynıdır, kına kına ağacından elde edUen alkaloitler arasında da bulunur, kinin intoleransı olan ya da kinine karşı alerjik reaksiyonlar geliştiren kişilerde kinin yerine kullanıhr. Ayrıca aurikülarRead More…

quadricepsplasty

Diz eklemindeki hareket kısıtlılıklarında kuadriseps kasının çevresindeki yapışıklıkların açılması, diz eklemin hareket kısıtlılığının giderilmesi amacıyla yapılan uygulamalar, quadriseps kasıyla ilgili plastik ameliyat.