"kan" ile ilgili Sağlık Terimleri, ilgili Sağlık Terimleri

blood quotient

Hemoglobin miktarının alyuvar sayısına bölünmesiyle hesaplanan değerdir, ancak burada kullanılan değerler kendi normal değerlerinin yüzdesi olarak alınır. Yani kandaki hemoglobin miktarının yüzde karşılığının, alyuvar sayısının normale göre yüzde karşılığına bölünmesiyle hesaplanan birRead More…

quinine

Kinin, sulfata, kına kına kabuğundan elde edilen bir alkaloit madde, yüksek konsantrasyonlarda protoplazmik zehir etkisi bulunmakta, bakteriyostatik etki yaparken fagositozu engellemekte ve kirpiksi hareketleri durdurmaktadır. Sıtma etkeni üzerinde alyuvar evresinde etkilidir. ÖzellikleRead More…

quack

Şarlatan hekim, tıp şarlatanı, gerçekte olmayan tıbbi becerileri olduğunu ileri süren kişiler. Amerikan Tıp Orgütü’nün tanımına göre şarlatanlar tedavisi olmayan bir hastalığın tedavisini bulduğunu ileri sürerken, kanıt olarak hastalarının tanıklığına sığınırlar, bilimselRead More…

purpura, -ae (L)

Eski Finike’de erguvanı boya çıkarılan bir sümüklü böcek; kılcal damarlardan sızan kan nedeniyle deri ve mukozalarda kırmızı-mor renkli, nokta biçiminde yaygın kanama odakları görülmesi ile belirgin durum