"kan" ile ilgili Sağlık Terimleri, ilgili Sağlık Terimleri

cubitus varus

On kolun içe doğru bükülmesi nedeniyle üst kol ile ön kol arasında, açıklığı içe bakan açı oluşması.