"ilaç" ile ilgili Sağlık Terimleri, ilgili Sağlık Terimleri

conspersus

Toz, pudra, iki tozun karışımı, iki maddenin karışımıyla hazırlanan pudra biçimindeki ilaç.

codex (L)

Resmi ilaç formül kitabı, ilaçların bileşimi ve kullanım biçimlerinin tanımlandığı resmi kitap, kodeks, farmakope; ağaç gövdesi, ağaç kütüğü. Codex medicamentarius

chamomilla, -ae

Sarı papatya, öküz-gözü; Matricaria chamomilla (mayıs papatyası)’nın bitkisel ilaç olarak kullanılan çiçeği.

charta, -ae (L)

Kâğıt, ilaçlı kâğıt, eski deyimle eczalı kâğıt, üzerine ilaç ya da etkin madde sürülmüş kâğıt

capsula, -ae (L)

Kapsül, kutucuk; bir organ ya da anatomik yapıyı çevreleyen kalın ve güçlü zar katmanı; bazı bakterilerin koruyucu kılıfı; yutulması güç bazı maddelerin ilaç olarak alımını kolaylaştırmaya yarayan jelatin ya da nişastadan yapılmışRead More…

bacillus, -i (L)

Basil; çubukçuk, çomak-çık, çubuk ya da çomak biçiminde bakteri; galenikte ilaç kalemi, kalem biçiminde ilaç.