"gül" ile ilgili Sağlık Terimleri, ilgili Sağlık Terimleri

immune individual

Bağışık kimse, daha önce geçirilmiş bir enfeksiyon ya da yapılmış aşıya bağlı özgül koruyucu antikorları ya da hücresel bağışıklığı bulunan insan ve hayvanlar.

hysteria, -ae(Y)

Histeri, bir dereceye kadar bilinç disosiyasonuyla birlikte olan, telkin ve kendi kendine telkinle ilişkili nevrotik bozukluk, belirtiler işlev kaybı, parezi, bellek kaybı, kontrol edilemeyen aşırı etkinlik artımı, ajitasyon vb biçiminde olabilir, ağlamaRead More…