"dış" ile ilgili Sağlık Terimleri, ilgili Sağlık Terimleri

quadricuspid

Dört küspidli diş, aynı zamanda aort kapağı anlamına da kullanılır. Aort kapağı için bu terimin kullanılışı sahip olduğu dört semilunar bölümü nedeniyledir.

Prophylaxis, -is(Y)

Hastalıkları önleme ve buna yönelik uygulamalar, koruyucu tedavi, ağız ve çevre dokularda hastalıkların oluşmasını önlemeye yönelik diş hekimliği uygulamaları.

phob- (Y)

Korku, çok korkmak, endişe duymak, dehşete kapılmak, fobisi olmak anlamları veren önek.

periodontium, -i (Y)

Periodontal zar; alveolar kemik ile diş kökünü çevreleyen dişetini tanımlamak için de kullanılır; diş kökü çevresindeki destek doku.