"boyun" ile ilgili Sağlık Terimleri, ilgili Sağlık Terimleri

Quetelet’s index

Kişinin ağırlığının boyunun kareköküne bölünmesiyle bulunan değer, şişmanlık derecesinin belirlenmesine yarayan bir ölçüttür.

quarantine (îti)

Bulunan bir enfeksiyon hastahğı ya da herhangi bir enfeksiyon hastalığından kuşkulandması nedeniyle hava, kara ya da deniz yoluyla gelen kişilerin hareketinin engellenmesi, bu engellenme için genellikle kuşkulanılan hastalığın kuluçka dönemi ile sınırlıRead More…

quack stick

Boya göre kol çevresinin değerlendirilmesine yarayan bir eşel, ölçülen kol çevresi eşel üzerinde bulunarak boyun kol çevresine göre olması gereken-den uzun olup olmadığı belirlenir. Eğer uzunsa kol çevresi normalden ince olarak kabulRead More…

per- (L)

-den içinden, bir yanından öbür yanına, arasından, – den geçerek, uzay ve zaman bakımından boyunca, her tarafına, her tarafında, tamamıyla, tamamen; bütünüyle, aşırı derecede anlamları veren önek ya da bileşen. Kimyada, elementinRead More…

Paramecium (L)

Terliksi hayvan, Ciliata (Infusoria) sınıfında yer alan, oval, silialı bir protozoal asalak. İnsan için hastalık yapıcı olan tek türü Balantidium coli (Paramoecium coli) dir. Balantidal dizanteriye neden olur. Vejetatif formları 60-100 mmRead More…