"böbrek" ile ilgili Sağlık Terimleri, ilgili Sağlık Terimleri

renal calyces

Böbrek pelviste iki büyük kaliksin bölünmesiyle oluşan parçalardan büyük ve küçük olanı.

calyx, -icis (L)

Çanak ya da kâse biçiminde anatomik yapı; kadeh; böbrek pelvisinin kâse biçimli oluşumlarından herbiri, böbreğin enine kesitinde görülebilir