"beyin" ile ilgili Sağlık Terimleri, ilgili Sağlık Terimleri

quininism

Kına kına zehirlenmesi, kına kına ağacının kabuğundan elde edilen alkaloitlerin neden olduğu zehirlenme, kinin zehirlenmesi, beyin ödemi, tinnitus, baş dönmesi, döküntü, bulantı, kusma, ustinsel ve kardiak bozukluklar, dolaşım yetmezliği gelişebilir.

pons, -tis (L)

Köprü; herhangi bir boşluk ya da oluşum içinden geçerek bir köprü oluşturan doku, bir organ ya da oluşumun iki parçasını birbirine bağlayan doku parçası; beyinle bulbus (soğancık) arasında bulunan santral sinir sistemiRead More…

pons cerebelli

Beyin kökü ön yüzünde beyin sapı ile orta beyin ve medulla oblangata arasındaki sinir hücreleri ve liflerinin oluşturduğu kitle