"bağırsak" ile ilgili Sağlık Terimleri, ilgili Sağlık Terimleri

cecum (L)

Kör bağırsak, alt ucunda apendiks bulunan bağırsak bölümü; kör kese, ucu kapah çıkıntı.

catharsis, -is (Y)

Bağırsakların temizlenmesi; gerilim yaratan bilinçaltı çatışmaların ortaya çıkartılarak oluşan zorlanmanın ortadan kaldırılması; ishal.

caecum, -i (L)

Körbağırsak; sağ Uyak fossada kalın bağırsağın başlangıç bölümündeki kör uçlu kese biçimindeki yapı.