quotient

Çarpan, bir sayının diğerine bölünmesiyle elde edilen değer

quotidian

Her gün oluşan, her gün yineleyen, her gün yinelenen sıtma ateşi, her gün ateşli nöbetleri olan sıtma türü.