Anasayfa » 2015 » Mayıs

Nodi lymphatici postvesiculares

Mesane çevresi akkan düğüm kümelerinden.

Nodi lymphatici postcavales

Vena kava inferiorla ilişkili akkan düğümleri.

Nodi lymphatici popliteales

Popliteal fossa akkan düğümleri.

Nodi lymphatici phrenici su­periores

Diyaframın üst yüzündeki ak­kan düğümleri.

Nodi lymphatici phrenici inferiores

In­ferior frenik damarlarla ilişkili akkan dü­ğümleri.

Nodi lymphatici pericardiales laterales

Perikardiyakofrenik da­marlar boyunca uzanan akkan düğümleri.

Nodi lymphatici parotidei superficiales

Parotis bölgesi deri altı ak­kan düğümleri.

1 - 1 Sağlık Terimi1