Anasayfa » 2014 » Mayıs

Agonismus, -i

Aynı yönde (koşut) gö­rev yapma; aynı amaçlı görev yapış.

Agonia, -ae

Ölüm halinde olma, can çekişme; ölüm öncesi, ölüm döşeğinde olma, ileri derecede keder.

Agogue

Yol açan, başlatan, uyaran, dı­şarıya doğru çeken, ileriye çeken anlam­ları veren sonek.

Agnus castus

Hayıt; kara ayıt ( Vitex agnus castus) (bitki).

Agnus, -i

Kuzu.

Agnatus, -a, -um

Aynı ailenin üyesi.

Agnathus

Alt çenesi olmaksızın doğan.

Agnathia, -ae

Çenenin doğuştan yoklu­ğu, çenesiz doğma.

Aglyphos

Oyulmamış.

Aglia

Kornea ya da skleradaki benek ya da leke.

1 - 53 Sağlık Terimi12345...102030...Son sayfa »