qv

bk. quantum vis ve quod vide.

qcepo

Deri layşmanyazı türlerinden, deride tüberküllerin oluşumuyla belirgindir.

blood quotient

Hemoglobin miktarının alyuvar sayısına bölünmesiyle hesaplanan değerdir, ancak burada kullanılan değerler kendi normal değerlerinin yüzdesi olarak alınır. Yani kandaki hemoglobin miktarının yüzde karşılığının, alyuvar sayısının normale göre yüzde karşılığına bölünmesiyle hesaplanan birRead More…